İş Akış Şemaları

  1. ADLİ YARGI LEHE SONUÇLANAN DAVALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
  2. ADLİ YARGIDA ALEYHE SONUÇLANAN DAVALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
  3. AVANS İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
  4. İDARİ YARGIDA ALEYHE SONUÇLANAN DAVALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
  5. İDARİ YARGIDA LEHE SONUÇLANAN DAVALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
  6. PERSONEL CEZA SORUŞTURMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
  7. PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
  8. ÜNİVERSİTE ADINA AÇILACAK İCRA TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
  9. ÜNİVERSİTE ALEYHİNE İCRA TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
  10. YAZILI GÖRÜŞ VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI