Tahakkuk Bürosu

Tahakkuk Bürosu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)Maaş ödemelerini hazırlamak, maaşla ilgili her türlü iş ve işlemi yerine getirmek,

b)Yapılan yargılamalar sonucunda hükmedilen vekalet ücretlerinin ve yargılama giderlerinin ödemelerini gerçekleştirmek,

c)Taşınır işlemlerini yerine getirmek,

d)Tahakkuk ile ilgili her türlü yazışmayı yapmak,

e)İlgili aya ait belgeleri düzenli bir şekilde arşivlemek,

f) Birim amiri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​