Soruşturma Bürosu

Sorusturma Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a)Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ya da Genel Sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturmalar hakkında yürürlükte bulunan mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yürütmek. 

b)Üniversite öğrencileri hakkında yapılacak inceleme ve soruşturmalar hakkında yürürlükte bulunan mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yürütmek.

c)İnceleme ve soruşturma dosyalarının düzenli tutulmasını sağlayarak sisteme kayıtlarını girmek.

d)Sonuçlanan inceleme ve soruşturma dosyalarının konu ve sonuçlarına göre tasnif edilecek biçimde kaydetmek ve arşiv kaydını tutmak.

e)Dava açılan inceleme ve soruşturma dosyaları ile ilgili bilgi ve belgeleri hazırlayarak Hukuk Müşaviri ya da avukata teslim etmek. 

f)Birim amiri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​